Đi bộ thì tốt cho sức khoẻ


Sáng nay đi làm online forum theo lời mời của báo SGTT với chủ đề: “Bảo vệ sức khoẻ thời bão giá”

Với tôi, một thầy thuốc và một người đi làm ăn lương, đây quả là một vấn đề nan giải. Vì nói đến y tế là nói đến thực phẩm, thuốc men. Khi mọi cái đều lên giá vùn vụt như bây giờ, mang danh BS để khuyên bà con ăn làm sao, dùng thuốc làm sao để tốn ít tiền mà vẫn giữ gìn được sức khoẻ, e rằng láo khoét với nhân dân quá chừng!

Một nền y tế tốt, hiện đại không bao giờ là một nền y tế rẻ tiền được, tôi cam đoan thế! Ngay cả với những nước Bắc Âu với hệ thống y tế cực kỳ tốt mà tôi đã chứng kiến, nếu không có phúc lợi y tế, bảo hiểm, thử hỏi dân chúng có kham nổi chi phí y tế với đồng lương cao chót vót của họ hay không?

Đọc tiếp “Đi bộ thì tốt cho sức khoẻ”