Thành kính phân ưu


10001558_10201948871866828_1812993973_n

 

Lướt qua nhiều trang mạng hôm nay, tôi thấy nhiều chỗ post ảnh thầy giáo Đinh Đăng Định đang thoi thóp những giây phút cuối cùng. Thậm chí cả ảnh thi thể của thầy khi vừa tạ thế, ngay cả khi chưa được vuốt mắt. Đọc tiếp “Thành kính phân ưu”