Nghĩ về ca khúc da vàng trước ngày 30.4


Cũng như mọi người trẻ khác, hồi đó tôi cũng thích ca khúc da vàng (CKDV). Cái giai điệu thê lương, não nùng than khóc về cuộc chiến rất hợp với não trạng của một tuổi trẻ hậu chiến đầy đổ vỡ. Advertisements