Hết im lặng được nữa rồi


FB của tôi chỉ mở với các thân hữu, không public. Tuy nhiên, đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Tôi xin đăng lại ý kiến của mình. Đồng thời, khoá comment dưới bài này, tôi không có thời gian. ————————————————- Advertisements