Nói với người trẻ làm nghệ thuật


Thưa các bạn, Đêm khuya không ngủ được, có mấy suy nghĩ mọn về các bạn, xin chân thành chia sẻ lại: Tôi hoàn toàn tán thành việc các bạn làm nghệ thuật có thái độ chính trị rạch ròi, dứt khoát. Chính vì thái độ đó, các bạn biểu đạt tố chất nghệ sĩ […]