Trời mưa ăn lẩu vịt miền Tây


Con vịt miền Tây, cũng như con gà Bình Định, béo mập nhiều mỡ. Chúng được hưởng nhờ ruộng đồng phì nhiêu, chỉ cần ăn lúa mót cũng đủ phủ phê.  Khác với con gà tre, con vịt cỏ còm nhom như con dơi ở miền Trung, miền Bắc.  Trời mưa, ăn cái lẩu vịt […]

Nghĩ về quyền được làm việc phải đạo


Xin hãy rộng tay giúp đỡ những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến. Và xin bày tỏ công khai sự quảng đại đó một cách đường hoàng, để truyền cảm hứng về một khát vọng tự do cho người khác.