Ly rượu mừng hay một giấc mơ bị đánh cắp


“Mưa hoàng hôn, năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù Tủi thân nhớ bao ngày qua Mưa ngùi thương nhòa trên giòng sông Hồng Hà Ôi còn đâu vàng son mùa thơ hiền hòa Đau lòng Tháp Rùa, Thê Húc bơ vơ, Thành Đô xác xơ! Cô liêu trong nỗi u hoài Lòng […]