Bão lụt miền Trung


“Veni, vidi, vici” (tôi đến, tôi thấy, tôi chiến thắng!) Câu nói ngạo nghễ của Caesar đại đế không ứng vào chuyến đi cứu trợ của công ty Daiichi Life Việt Nam, mà tôi được cắt cử là người chụp ảnh. Tôi đã đến, tôi đã thấy những cảnh tan hoang sau bão. Thấy những phận […]