Tôi đã đi


Bản ghi âm ca khúc “Việt Nam, Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Duy, hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày cùng với Festival Orchestra do nhạc trưởng Trần Chúc, 1991. _________________________________________________________________________ Tôi đã đi, và đã trào nước mắt khi thấy đồng bào mình bị bắt. Tôi đã […]