Chuột bạch và con nợ


Tôi không có thói quen mang bài người khác về paste vào blog này. Tuy nhiên, bài viết bên dưới quả là đáng đọc và chia sẻ về tính thời sự và những lý lẽ đích đáng của nó. 

Mời các bạn nhã giám!

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Mấy tháng qua, cả xã hội đảo lộn chỉ bởi một tay Bộ trưởng thỉnh thoảng nổi cơn ngẫu hứng bất thình lình. Mà toàn là những cơn ngẫu hứng chẳng giống ai. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại tay Bộ trưởng Thăng này muốn có những thay đổi thật sự vì đất nước, vì người dân hay chỉ “nổ” cho cả thế giới biết mình là bộ trưởng và có quyền đưa cả đất nước làm chuột bạch thí nghiệm cho những cơn ngẫu hứng của mình. Continue reading “Chuột bạch và con nợ”

Advertisements