Bệnh viêm gan siêu vi C, hiểu sao cho đúng?


Thời gian gần đây, nhiều thông tin truyền thông trái ngược đã dấy nên nhiều nghi ngại trong công chúng về bệnh viêm gan siêu vi C (VGSV C). Có hai thái cực trái chiều: Hoặc thờ ơ, cho rằng những nguy cơ và biến chứng của bệnh là trò thổi phồng để bán thuốc […]

Chuyên môn vs. tư cách


Chuyên môn cao không hẳn là tư cách cũng cao. Chuyên môn không cao không đồng nghĩa với tư cách thấp. Khả năng làm toán không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với sự chính trực. Một giải thưởng chuyên môn dù ngất ngưỡng đến đâu cũng không phải là bảo chứng đã miễn nhiễm […]