Tiếp biến văn hoá?


Lời Mã Viện: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”* __________________________________________________________________________ 1. Trong số những kẻ viễn chinh đã đặt chân đến đất nước chúng ta, có lẽ không kẻ nào bị căm ghét và dè chừng như người Tàu. Thật vậy, hãy nhìn vào thái độ hiếu hòa, cởi mở của số đông người Việt […]

Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành


F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với một tên sành đời quá xá […]

Cuộc đời vui quá không buồn được!


“Quantum of Solace” kiểu Sài thành “F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với […]

Nhà mới


Internet quả là một thế giới kỳ lạ. Còn nhớ những ngày đầu tiên, khi dùng đường truyền Dial up ở một hiệu sách để khởi tạo hộp thư Yahoo đầu tiên, mà vẫn không tin nổi tại sao có sự kỳ diệu dường ấy. Bằng hộp thư đó, tôi đã liên lạc với Archibald, […]

Thông báo


Trong tuần vừa qua, do bận di chuyển nhiều, việc cập nhật các comment bị chậm hơn thường lệ. Xin các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Hình như server của WordPress có vấn đề. Hai hôm qua tìm được WiFi spot nhưng tôi không thể nào vào được tất cả các blog […]