Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên


“Lúc khởi nguyên, Thượng Đế sáng tạo ra trời đất, Thượng Đế thấy việc mình làm thật rất tốt lành”… (Sách Sáng Thế Ký 1:26-31) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lần đầu tiên, tôi đi xa mà chẳng thấy nhớ nhà. Đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu đô thị lớn của xứ cờ hoa này, chuyến […]