Thư bạn


Lẽ ra, lá thư này đã thay lời giới thiệu cho sách của tôi. Nhưng vì nhiều lý do, lại thêm một cuốn sách không thể có 2 lời giới thiệu, nên nó được giữ lại. Như một kỷ niệm nồng ấm về tình bằng hữu. Và thêm nhiều điều để ngẫm nghĩ… Đà Lạt […]