Aspirin, huyền thoại và thực tế


Tính chất giảm đau, hạ sốt của vỏ cây liễu được y học biết đến từ thời cổ đại. Đến năm 1853, một nhà hoá hoc Pháp, Charles Frederic Gerhardt, mới tổng hợp được acetylsalicylic acid và đăng ký bản quyền hợp chất này dưới cái tên aspirin vào ngày 6.3.1899. Từ ngày đó, aspirin […]