Tường thuật nhanh Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN


Giờ chót, Nikonian tôi mới xoay sở được để chạy đến tham dự Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN (đã đưa tin ở đây). Đến trễ, len lỏi mãi mới tìm được một chỗ đứng trong góc để hóng hớt, nghe các bậc cha chú giảng giải. Ghi nhanh lại mấy tấm […]