Nỗi niềm biển Đông (tham luận của bác Nguyên Ngọc)


Mở đầu cuốn Việt Nam văn hóa sử cương, cụ Đào Duy Anh viết: “Khắp một vùng trung châu Bắc Việt, không mẩu đất nào là không có dấu vết thảm đảm kinh dinh của tổ tiên ta để giành quyền sống với vạn vật; suốt một dải Trung Việt vào đến trung châu Nam […]

Tường thuật nhanh Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN


Giờ chót, Nikonian tôi mới xoay sở được để chạy đến tham dự Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN (đã đưa tin ở đây). Đến trễ, len lỏi mãi mới tìm được một chỗ đứng trong góc để hóng hớt, nghe các bậc cha chú giảng giải. Ghi nhanh lại mấy tấm […]

Tỵ nạn giáo dục


Tỵ nạn giáo dục Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn con đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, không sính ngoại, không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa. ………………………………….. Minh họa: Khều Đứa trẻ mới 5 tuổi, đi mẫu giáo […]