Có một người cũng nghĩ như tôi…


Ít nhất, cũng có một người cũng nghĩ như tôi, cùng chia sẻ cái cảm giác thương xót và bất lực trên một chuyến tàu xuyên Việt, nơi mà phẩm giá con người, tàn tệ chẳng khác chi loài vật! Dẫn lại bài từ đây, thay cho tiếng thở dài ngậm ngùi của hai gã […]