Tình yêu cháy bỏng hoang dại trên blog của tui nè!


Đã một lần, Chị cây xà beng trổ bông trêu tôi phải lòng bác Cavenui mất rồi. Dĩ nhiên, những cảm xúc thầm kín hoang dại cháy bỏng không bao giờ là phạm trù public trên blog, mặc dù em là fan của Việt Dart . Tuy nhiên, entry mới nhất của bác ấy mà […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]

Nên chăng, thói tự sướng?


Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa từng biết đến ánh sáng! ———————————————————————— Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm […]