"Ánh sáng của Đảng đã về đến Phú Mỹ Hưng"


Tôi là một trong những cư dân may mắn của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sống ở đây được gần 3 năm, vẫn còn thấy sung sướng vì những tiện ích và sự văn minh của khu đô thị này mang lại cho cư dân của nó. Nỗi sung sướng của tôi, sáng nay […]