"Ánh sáng của Đảng đã về đến Phú Mỹ Hưng"


Tôi là một trong những cư dân may mắn của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sống ở đây được gần 3 năm, vẫn còn thấy sung sướng vì những tiện ích và sự văn minh của khu đô thị này mang lại cho cư dân của nó. Nỗi sung sướng của tôi, sáng nay […]

Paris mùa hạ – "Sous le ciel de Paris"


Định viết một photo essay cho bộ ảnh chụp vội này nhưng vẫn chưa làm được. Post lên cho bạn bè coi chơi trước vậy. …………………………… Tôi qua Paris lần đầu vào mùa đông 1999. Chà, cái bầu trời xám xịt, nặng như chì của mùa đông châu Âu quả là kẻ thù của dân […]